Đã Đóng

Xây dựng website, phát triển kênh youtube và group facebook

3 freelancer chào giá trung bình$1222 cho công việc này

jasminseo6

Advanced SEO expert team here & we use latest SEO techniques. will provide you real traffic, organic visitors. We will send you weekly work report. 12.5 year experience - SEO, Linking building, Google promotion, soc Thêm

$750 USD trong 30 ngày
(207 Nhận xét)
6.6
devprofesional

Mình hỏi nhé cậu đã có: 1) Ý tưởng cho kênh youtube của mình chưa 2) Bạn làm thị trường trong nước hay nước ngoài 3)Các kênh online bạn dự kiến sử dụng? nếu trong nước thì mình nghĩ chủ yếu youtube + facebook,bigo Thêm

$1666 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$1250 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0