Đã Đóng

website web3 dự án quản lý gaming guild

Hiện tại bên mình cũng đang triển khai dự án Platform liên quan về quản lý gaming guild, kết hợp với token, và quản lý ví.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Web3.js, JavaScript, Blockchain, Non-fungible Tokens (NFT)

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #33295569

2 freelancer chào giá trung bình$7650 cho công việc này

(374 Nhận xét)
8.9
point2solutions

Dear client, Hope are you doing well there, Project requirement:-website web3 dự án quản lý gaming guild I'm very much comfortable to assist you for creating ethereum Blockchain, smart contract, Cryptocoin, wallet, Thêm

$10000 USD trong 74 ngày
(45 Nhận xét)
8.0