Đã Đóng

Xây dựng wedsite defi

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

segunwrites

Tôi là một nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp, người chủ yếu tập trung vào công nghệ Tiền điện tử, một số trong số đó bao gồm: * Crypto Bot (Pancakeswap, Uniswap, Binance, Bybit, v.v.) * Phát triển trao đổi tiền điệ Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
4.1