Đã Đóng

Cần làm wep app quản lý nhân viên và thông tin khách hàng

- Quản lý nhân viên

- Nhân viên nhập thông tin khách hàng

- Truyền thông tin khách hang qua đối tác thông qua API

- Nhận thông tin phản hồi từ đối tác

- Portal quản lý thông tin khách hàng.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Trưởng quản lí cấu hình, Thuật toán

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nha Trang, Vietnam

ID dự án: #29790422