Đang Thực Hiện

Windows -- 2

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java.

Kỹ năng: Java, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web, Màn hình Windows

Xem thêm: develop learning using java

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14913802

Đã trao cho:

Zomok

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0