Đóng

Wordpress with Multiple Databases Password Protected

Dự án này đã nhận được 109 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1148 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 CAD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

We have an existing client who would like to update their current web site to a fully responsive Wordpress web site, and keep the same functionality as the current site has.

This includes many pages of public content, and many different portals and levels of password protected content.

We will share additional details with qualified candidates, and walk them through the current web site to understand the full scope of the job.

Please be sure to add "#300" to your bid or it will be considered spam, ignored and removed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online