Đã đóng

Recepcionista medio tiempo

Dự án này vừa được trao cho giritech với giá $3865 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3750 - $11250 MXN
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Atender llamadas

Contestar correos

Llevar agenda

Control de entradas y salidas

Bitácora del día

De 20 a 30 años

Carrera técnica

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online