Đã Hủy

NEED GOOD CODER

I need a good coder for long term work..

If you have that ability then pm me...I will show you the work...

HE/SHE must be a IT specialist and must have good knowledge in software coding/web development....

please bid if you are genuinely a good coder and have interest for long term work with me...

Kỹ năng: Quản lý website

Xem thêm: knowledge management specialist, need good coder, coder software, must good knowledge, term website management, web coder, php dating software knowledge, need good, need good website, coding web charge, bid coder, term coder, good knowledge, need web coder, good term work, software security specialist, good ability, coder bid, math coding web developer

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) KOLKATA, India

Mã Dự Án: #1608401

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

softtonix

Please See [url removed, login to view] You

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0