Đã hoàn thành

Website data input for William Nakagawa

Được trao cho:

tempestade

Hi Ian! This is William. Thanks for the project.

$200 AUD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

saninfotech

============Dear Sir/Mam, Please check pm for more details. Thanks San============

$30 AUD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
2.4