Đang Thực Hiện

Website data input for William Nakagawa

Input of page content including meta data from old design to new design and adhere to new code formatting - 200 pages total.

Kỹ năng: Quản lý website

Xem thêm: formatting website, william, meta data, input, data formatting, website data management, website data page, php input data website, input excel data website, input data website, data website code vb6, code retrieve data website, code input, code extract data website, script input data website, auto input data website, website formatting, website data input, content input, data input website

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1649317

Đã trao cho:

tempestade

Hi Ian! This is William. Thanks for the project.

$200 AUD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
2.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

saninfotech

============Dear Sir/Mam, Please check pm for more details. Thanks San============

$30 AUD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4