Đã Hủy

Website Project Jun 04 2012 07:27:38

A PHP based Buliten Board.

This is a discussion board website, based on phpbb software. I need some modification to the website, attached below.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: website project, jun, phpbb based, software website project, phpbb based website, website based php, need website modification, board website, website attached, need website project, website phpbb, php discussion board, discussion board, phpbb board modification, project php based, website project php, need prepared project website, phpbb website, flash project website redesign, project website multilanguage, phpbb modification, need loan modification website

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) INDIANAPOLIS, United States

Mã Dự Án: #1675690

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

SoftwareComVc

Hired by the Employer

$100 USD trong 30 ngày
(8 Đánh Giá)
3.6