Đã Hủy

website sales

I need urgent customers to buy advertising space on my website

need 100 customers in a week

You earn Commission 10%

you get $1000 per 100 customers that are very interested

ad network

[url removed, login to view]

Homepage

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bán hàng

Xem nhiều hơn: sales space, website sales, ad sales, space commission, commission 1000, need website sales, interested buy website, website advertising sales commission, need advertise website, space sales website, need sales advertising, earn per sales, advertising sales commission, sales buy, guydonohue, commission sales website, earn commission advertising, buy space website, commission website sales, 1000 commission, website sales commission, website ad sales, urgent sales, sales commission online ad sales, sales commission advertising

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Hereford, United Kingdom

ID dự án: #1738539

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

bulkmailbox

Hired by the Employer

£20 GBP trong 135 ngày
(4 Nhận xét)
2.8