Đang Thực Hiện

PHP Password Protection

I need a php script installed to require entry of a password to certain sections of my website

Kỹ năng: An ninh Web

Xem thêm: protection, php security, sections, php entry, website protection, need script php, security php, php website security, php script entry, entry script php, php script require, php security script, script protection, require php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Surrey, Canada

Mã Dự Án: #21407

Đã trao cho:

DevExpert

$10 for the protection and +$15 for the multiuser accounts if you need it.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

webcat

i can start right now

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0