Đang Thực Hiện

PHP Password Protection

I need a php script installed to require entry of a password to certain sections of my website

Kỹ năng: An ninh Web

Xem thêm: php * *, * * php, * php, php &&, && php, protection, php, php security, script password website, sections, need password, password protection, php entry, website protection, need script php, security php, php website security, password entry, password website, php script entry, password need website, php password, entry script php, password website entry, php script require

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Surrey, Canada

Mã Dự Án: #21407

Đã trao cho:

DevExpert

$10 for the protection and +$15 for the multiuser accounts if you need it.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

webcat

i can start right now

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0