Đang Thực Hiện

Designer needed for one day

I need a designer for one day toda, have some images which needs to be optimized

Kỹ năng: eCommerce, Magento, PHP, Thiết kế trang web, Cưới hỏi

Xem thêm: one day, magjoom, company needed designer, day card designer program, day logo designer, skills needed web designer, freelance designer needed, designer needed, website designer needed

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1084917

Đã trao cho:

iclicknetwork

Let's roll!

$50 USD trong 1 ngày
(63 Đánh Giá)
6.6

6 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

tomydeveloper

Hello,Ready to start the design [url removed, login to view] check [url removed, login to view]

$30 USD trong 1 ngày
(332 Đánh Giá)
7.8
dreamsweb

Ready to start work please check your inbox for more communication

$40 USD trong 1 ngày
(182 Đánh Giá)
7.2
afdesignz

Lets start1 Please check Pm for further details.

$30 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.4
suryaxds

hi i am intrested to work with u plz check my pm.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
d0zer

I'am a webdesigner and I can do the job very easily and fast

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
blogsense

Please Check PM. Thank You

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0