Đã Đóng

Wikipedian

I am searching for a Wikipedian with experience and contributions to Wikipedia for writing some texts.

Kỹ năng: WIKI

Xem thêm: wiki writing, writing biography wikipedia, writing iphone app prior coding experience, writing texts week, can gain experience writing web applications, online freelance writing jobs experience needed, rules writing wikipedia article, synonyms construct writing abouts texts, writing experience football, experience writing reports proofreading

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Thalwil, Switzerland

Mã Dự Án: #1603977

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

danzee

I'm a native US English speaker with extensive Wikipedia experience.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0