Đã đóng

Create/Edit various pages for actors, athletes, movies, musicians, and so on on Wikipedia

Dự án này đã được trao cho hilumeoka2000 với giá $22 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We represent several entities within entertainment and are looking for someone who is a regular editor/creator of Wikipedia pages to work on a case by case basis. All of the pages we ask for creation as well as edits will have MANY news articles that can be resourced for these pages.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online