Đang Thực Hiện

Window 8 App Prototype

Detail have already discussed with developer

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Metro

Xem thêm: app prototype, already discussed, prototype developer, app window resize, myspace app window mobile, wpf prototype app, iphone app template developer, creat app window mobile, app window mobile, iphone app freelance developer, iphone app synchronize developer

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) las vegas, United States

Mã Dự Án: #1692550

Đã trao cho:

highviewsoft

Hired by the Employer

$500 USD trong 15 ngày
(31 Đánh Giá)
6.4