Đã Đóng

Getting the hdd serial number

Hello, I need a simple module that get the hard disk serial number in assembly language.

This module must run correctly at system booting.

Kỹ năng: Lắp ráp, Màn hình Windows

Xem thêm: hdd serial, getting hdd serial number, hdd serial number, serial, hdd, windows serial number, hard disk, simple serial, windows serial, getting, windows disk, serial hdd, hdd serial number linux, hdd serial number reader, read hdd serial number, hdd serial number gcc, serial system, number language, getting keyboard language

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) haerbinshi, United Kingdom

Mã Dự Án: #1694576

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

Tauseef240

Hi, I am MSc in computer Architecture and can do this project

$100 USD trong 5 ngày
(24 Đánh Giá)
4.9
Drudina

Hi! Sertified Specialist in your possession. Read PM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0