Đang Thực Hiện

For YetiDi Only - Private Project 1

Specifications discussed via mutual discussion

Kỹ năng: Delphi, Màn hình Windows

Xem thêm: private project discussion, triologic, project specifications, private only, delphi specifications, project private, yetidi, project private villa, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1024022

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

YetiDi

Hi, Anuraag, as discussed.

$300 USD trong 14 ngày
(15 Đánh Giá)
5.5