Đã hoàn thành

Simple Inventory Management App using Delphi 2010

Need an Inventory/Stock Management + Accounting app built for a Wholesale Grocery Merchant.

He purchases goods(commodities like grains, rice, chillies, etc) from vendors and sells it to his customers.

He just needs to manage his current stock and the amounts to be paid to the vendor and to be paid by the customer to him.

Please find attached the detailed description of the same.

Kĩ năng: Kế toán, Delphi, Quản lý kho hàng, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: delphi inventory management, delphi 2010 inventory, delphi accounting, 13 management, simple inventory management delphi, rice, management accounting, inventory management, inventory manage, inventory & accounting, grains, customer management, app management, simple inventory management using, windows 2012 management, built using, app vendor, customer app, inventory using, windows accounting

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) San Jose, India

ID dự án: #1668977

Được trao cho:

rodelacidera

Hi, I'm expert in Delphi. plz check PMB. regards

$140 USD trong 10 ngày
(18 Đánh Giá)
5.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $168 cho công việc này

DamithaKD

Read pm sir :)

$150 USD trong 10 ngày
(28 Nhận xét)
5.5
winnet21

I have experience in this project, very happy to work with you in this project

$150 USD trong 20 ngày
(6 Nhận xét)
4.0
Kirlik

Ready to perform the project. Please read PM.

$150 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
truongminhsong

Please check PMB, sir!

$250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0