Windows

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần bạn phát triển một số phần mềm cho tôi. Tôi muốn phần mềm này được phát triển cho Windows sử dụng .NET.

.NET Kiến trúc phần mềm Màn hình Windows

ID dự án: #15791806

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₫413333 cho công việc này

talhamq

A proposal has not yet been provided

₫300000 VND trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
3.5
herbzone127

A proposal has not yet been provided

₫390000 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
AzzkaNoor

Hello, I propose to complete your project with perfection right on time. Please provide us with an opportunity to help you and you will be served nothing less than excellence. Relevant Skills and Experience I am eager Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0