Đã Đóng

Windows

Tôi cần bạn phát triển một số phần mềm cho tôi. Tôi muốn phần mềm này được phát triển cho Windows sử dụng .NET.

Kĩ năng: .NET, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15791806

3 freelancer chào giá trung bình₫413333 cho công việc này

talhamq

A proposal has not yet been provided

₫300000 VND trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
3.5
herbzone127

A proposal has not yet been provided

₫390000 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
AzzkaNoor

Hello, I propose to complete your project with perfection right on time. Please provide us with an opportunity to help you and you will be served nothing less than excellence. Relevant Skills and Experience I am eager Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0