Đã Hủy

Help! You must have Unix oper. syst.

Need someone with unix operating system. Simple task. Urgent

Kỹ năng: Linux, Màn hình Windows

Xem thêm: need linux help, unix, unix c, linux task help, help need, task help, simple operating system, help need someone, need someone help, urgent help, simple task linux, simple linux, linux task, windows task, task urgent, task system windows, unix linux, urgent linux need

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Santa Clarita, United States

Mã Dự Án: #14017

5 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

NishantBamb

Hello, I m ready to do ur work. Plz send me details if u wish to select me. Thanking u.

$20 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
4.9
cybernanga

Hiya, I'm using the Unix based Mac OS X here, just give me the link, and I'll start downloading. Will do for $5:00 as per project details.

$20 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4
bclawson

What type of project is this?! Call your cousin and ask them to download it! You cant even have bids under 20 here.

$20 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
kilalot

Heck, I'll do it for free

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
funzone

I can do it for you, i have linux

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0