Đã Hủy

Windows virtual machines and emulators

I need c# code for blocking application running in:

Virtualbox

Wine

CrossOver

Hyper-v

Wmware

Virtual PC

Contact trough skype is great. The project price will be low because i want a person

that has done this before and have most of the code ready.

Kind regards

Kỹ năng: Lập trình C#, Linux, Mac OS, Màn hình Windows

Xem thêm: windows emulators, hyper-v linux, Hyper-V, hyper v, windows hyper 2012, skype linux, wine application, virtual linux, virtual machines windows, windows virtualbox, hyper linux, windows virtual, windows project code, wine linux, emulators, linux hyper, skype windows, virtual person, person virtual, linux skype, machines, skype windows application, linux pc, application blocking, windows contact

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Bergen, Norway

Mã Dự Án: #1647684

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

qspsolutions

Got detection routines for all VMs listed, contact me back if interested.

$150 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
5.5
Y9xjEJ30L

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0