Đã hoàn thành

Grocery List App for Windows Phone 7

Được trao cho:

highviewsoft

please check Inbox

$500 USD trong 25 ngày
(8 Đánh Giá)
5.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $588 cho công việc này

muhammadyasir01

Check my PM.

$700 USD trong 20 ngày
(5 Nhận xét)
3.8
oualidb

Please check out your inbox

$680 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
trian

Hello. Ready for this job.

$550 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Chankaya

Pls. see your PM.

$600 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
spdev

hello sir. please check pm

$500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0