Đang Thực Hiện

Grocery List App for Windows Phone 7

I have a Grocery list app that I need to be written for Windows Phone 7. I will need the source code with the finished product. The app will need to parse 2 xml files on the web, and put the information in a database.

Kỹ năng: Windows Mobile

Xem thêm: grocery list app windows, windows phone grocery list, grocery list xml, grocery app windows phone, windows phone grocery app, phone list, web windows phone, app mobile source, web phone app, list code, web app windows mobile, windows phone source, database windows phone app, windows phone xml app, windows phone app database, windows phone database app, windows database app, database app windows phone, windows app database, product app, windows phone source code, code database app, list windows phone, xml windows phone, mobile list

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) South Weber, United States

Mã Dự Án: #1045897

Đã trao cho:

highviewsoft

please check Inbox

$500 USD trong 25 ngày
(8 Đánh Giá)
5.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $588 cho công việc này

muhammadyasir01

Check my PM.

$700 USD trong 20 ngày
(5 Đánh Giá)
3.8
oualidb

Please check out your inbox

$680 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
trian

Hello. Ready for this job.

$550 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Chankaya

Pls. see your PM.

$600 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
spdev

hello sir. please check pm

$500 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0