Đã Đóng

Windows Mobile 7 App

Looking to build a GPS Mobile APP for Windows Mobile 7 and Windows OS 7 (laptops)

The application will transfer the GPS NMEA Data back via GPRS to a server.

Data string detail to be provided.

User interface design provided (may need to be customized from Windows 6)

Thanks.

Kĩ năng: Windows Mobile

Xem nhiều hơn: windows os, windows mobile app, user interface mobile, mobile design application, Mobile datA, interface app, gps gprs, gprs, app interface design, app gps, design windows, app app windows mobile, mobile transfer, app interface build, mobile application interface design, mobile user, windows user interface design, mobile application interface, mobile interface design, build mobile, build windows application, will build app, user interface design windows app, gps data mobile server, interface mobile

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) NY, Canada

ID dự án: #1056136

6 freelancer đang chào giá trung bình $583 cho công việc này

hegazy

Thank you for the chance to work together

$1500 USD trong 37 ngày
(3 Nhận xét)
5.8
muhammadyasir01

check my pm.

$500 USD trong 25 ngày
(5 Nhận xét)
3.8
ArisGR

Hello please check pm

$700 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Vnuce

Please check your inbox. Thank you.

$250 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
Sharathhp

Hi Please see pm

$300 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Anantha322

Please check PMB......

$250 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0