Đã Đóng

App lưu số điện thoại người gọi Windows phone

Khi người ta gọi qua điện thoại mình, app sẽ phát hiện và lưu số điện thoại người đó lên cơ sở dữ liệu bằng cách truy cập link php (kiểu: [url removed, login to view] &phone=...)

Ngoài ra: App có thể phát hiện lúc mình nhận cuộc gọi và kết thúc cuộc gọi...

=> Khi cài app về thì cần phải đăng nhập (user + pass). Đăng nhập bằng cách truy cập link php (kiểu: [url removed, login to view] & pass=...). Link này sẽ trả về token nếu đăng nhập thành công, trả về 0 nếu đăng nhập thất bại...

Sau khi đăng nhập nó sẽ làm các công việc lưu lên cơ sỡ dữ liệu chứ không cần phải hiện thị hay làm gì thêm.

Kĩ năng: Windows Phone

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #11493736

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

ckpenep

Hello. My name is Andrey Petrenko and I'm mobile app developer. I would like to try my hand in development of this project as I find it very interesting for me. My favorite and main job is developing apps for Windows P Thêm

$222 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0