Find Jobs
Hire Freelancers

Custom OpenVPN Server & Client Configuration

$10-30 USD

Đã hoàn thành
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

$10-30 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am seeking a proficient and experienced individual to assist me in setting up and configuring an OpenVPN server and client profiles for Windows devices. The key functionalities that need to be incorporated are remote access to network resources and the ability to handle multiple client connections. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in OpenVPN server configuration - Extensive experience in setting up VPN connections on Windows systems - Ability to generate necessary certificates and client files - Strong understanding of network security and data encryption - Previous experience in managing a server with multiple client connections - Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot any potential issues - Excellent communication skills and ability to explain complex technical concepts to a non-technical audience I will provide the necessary resources for the project. Please only apply if you have the relevant skills and experience to complete this task.
Mã dự án: 37965474

Về dự án

4 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
Đã trao cho:
Avatar người dùng
Hi, I hope you are doing well. My name is jibran and i read your project details. I am working as Network and system administrator since 2013. I have linux experites also. I have worked with all VPN servers (IPSEC,L2TP,Openvpn). I also worked on Opense Wirgurd. i can fix your issue with my experties and experience. Let's connect. Thanks
$25 USD trong 2 ngày
4,9 (25 nhận xét)
4,3
4,3
4 freelancer chào giá trung bình $36 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hi I have several years of hands-on experience in designing, configuring, and managing Cisco, Huawei, Juniper & Mikrotik networks. Microsoft Visio Currently, I am working at Link3 Technology Ldt one of the Top ISP in my country. Proficiency in MPLS technology, including MPLS VPNs and traffic engineering Strong problem-solving, communication, and collaboration skills Configure routing protocols (e.g., OSPF, BGP, EIGRP) and VLANs on Cisco, Huawei, Mikrotik & Juniper devices for optimized data flow. Implement complex routing and switching solutions to ensure seamless communication. MPLS Implementation:
$30 USD trong 1 ngày
5,0 (1 nhận xét)
1,4
1,4

Về khách hàng

Cờ của ITALY
Milano, Italy
4,9
140
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 12 18, 2006

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.