Đã hoàn thành

Configure Azure Active Directory

Được trao cho:

Simpfu

Hello, I'm new to Upwork, but not new to managing Exchange servers. I've been doing that for 15+ years. I've managed environment with 5 - 10 mailboxes all the way up to 75,000 mailboxes. I've setup Azure AD Connect / Thêm

$10 USD / giờ
(1 Nhận xét)
2.0

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

$10 USD / giờ
(23 Nhận xét)
4.6