Đã hoàn thành

Need Remote Access setup Windows Server 2019 Standard

Need Remote Access setup Windows Server 2019 Standard. Setting up a new server and need help setting up remote access and vpn

Kĩ năng: Windows Server, Quản trị hệ thống, Quản trị mạng, Microsoft Exchange, Active Directory

Về khách hàng:
( 6 nhận xét ) north sydney, Australia

ID dự án: #33746745

Được trao cho:

(105 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer chào giá trung bình$178 cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0