Đã Đóng

SCCM EXPERT

3 freelancer chào giá trung bình £14/giờ cho công việc này

(256 Nhận xét)
6.6
(23 Nhận xét)
5.5
pallavichauhan03

Dear Client, I am Microsoft Certified Professional having 4.5+ years of experience in SCCM Administration. I am currently working as SCCM Admin. I can help you to troubleshoot the issues related to MP, DP, WSUS and SCC Thêm

£12 GBP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0