Đã hoàn thành

Server Mail Exchange Not Working

Our server Mail Exchange stopped working. I noticed that the MDBDATA LOGS folder is full, so maybe we are not backing up properly. Need immediate attention, next hour starting.

Kĩ năng: Windows Server

Xem nhiều hơn: up working, no working, exchange, server server, windows server exchange server, exchange server 2012, windows exchange server, exchange mail, exchange 2012 server, stopped working, server exchange, hour working, need bulk mail server, admaxcat, next hour, working mail, mail server working, mail server experts exchange, mail hour, backing, moving exchange server 2003 linux mail server, server full, folder server, exchange sync mail server open, Windows exchange

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Dana Point, United States

ID dự án: #1644095

Được trao cho:

nttranbao

Hi. Pls check PM. Thanks

$99 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
4.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

codetrance

I can help you. Thank you.

$110 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
3.7
virtualIT4u

Hi , I am a Microsoft Certified Professional with nearly 10 years of experience, I would like to work exclusively start this project "Server Mail Exchange Not Working" Expertise in Microsoft Exchange server 2003, Thêm

$150 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.6