Đang Thực Hiện

WCF config and install

I need some one to help me install and configure iis to serve WCF Webservices today! Must be WCF configuration guru.

Kỹ năng: Windows Server

Xem thêm: windows wcf, Webservices, c wcf, configure iis, windows server install, wcf windows, config, install config, configure iis windows, install config nutch linux, install help, install config jboss linux, whmcs install config service, install config freeradius, install config jboss, website install config script, iis configuration, iis server configuration, help install windows server

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Frisco, United States

Mã Dự Án: #1030282

2 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

Fred324

I can do this. See PM.

$125 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Blinco

I Can do this, this evening, Check PM

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0