Đã Đóng

Windows Server and system admin coder

I need the Windows Server and system admin coder for multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: Windows Server, Kiến trúc phần mềm, Quản trị hệ thống

Về khách hàng:
( 634 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34785110