Đã Hủy

Windows System Admin

Hi,

I need some one to fix 401.2 errors. There were some DNS problems and the web host messed things up on the server. This is not the allow anonymous access through IUSR but authentication might have been reset to web server or through NTFS access control list.

Thanks,

Wayne

Kỹ năng: Quản trị hệ thống, Màn hình Windows

Xem thêm: system server, system one, windows system , windows system admin, were, system-admin-fix, system admin server, control system, ANONYMOUS , fix problems access, authentication system, anonymous web server, iusr, windows server dns, server windows, windows dns server, fix dns, admin access, anonymous server, windows fix, Windows Server Admin, dns list, control admin, windows authentication, admin web

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Diamond Bar, United States

Mã Dự Án: #10718

5 freelancer đang chào giá trung bình $66 cho công việc này

webta

Can be done tonight

$50 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
5.3
oscpro

I am a windows server administrator, consider it done.

$100 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.7
dabr

Hello, I can do this for you in just a few hours. I am a DNS expert so this is not going to be a problem for me. Contact me!

$40 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
bid2

we can do it.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0
pankajtak

i can solve right now

$40 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0