Đang Thực Hiện

Windows System Admin

Hi,

I'm looking for an EXPERIENCED Windows 2003 system admin for help with file permissions. ACL is preventing anonymous access to site. IUSR/Guest Account has correct permissions to access resource.

Thanks

Kĩ năng: Quản trị hệ thống, An ninh Web, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: windows system , windows system admin, windows C, help windows, ANONYMOUS , file system windows, iusr, file permissions, admin access, system file, windows file system, windows 2003 file permissions, site admin, resource file, file windows, admin system, windows file, access file, admin site, permissions, access acl, acl, windows 2003, hihh, access system

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #31179

Được trao cho:

bentaylor

Please see PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

kidunix

Check out PMB.

$50 USD trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
5.3