Đang Thực Hiện

Client Server Chat Room C# Desktop App

Được trao cho:

$333 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $282 cho công việc này

$263 USD trong 3 ngày
(28 Nhận xét)
6.1
ukexpert10

10+ years experince in software development Relevant Skills and Experience c#,c,c++ Proposed Milestones $250 USD - --

$250 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0