Đang Thực Hiện

Client Server Chat Room C# Desktop App

This project is for AhteshamAK.

Kỹ năng: Lập trình C#, Coding, Programming, Màn hình Windows

Xem thêm: simple client server chat, client server chat, client server chat linux, programming client server chat, client server chat application, vbnet client server chat, develope client server chat

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #14897654

Đã trao cho:

$333 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $224 cho công việc này

$263 USD trong 3 ngày
(28 Đánh Giá)
6.1
ukexpert10

10+ years experince in software development Relevant Skills and Experience c#,c,c++ Proposed Milestones $250 USD - --

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0