Đã Đóng

Config tool to set a GPS tracking device by AT commands

A configuration tool like described on the attached file. Need to support German and English.

Removed by Freelancer.com Administrators. Please provide attachment to the winning bidder.

Kĩ năng: Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: need gps, GPS Tracking, gps tracking windows, device tracking, english english tool, gps tool, gps device tracking, need gps tracking, phonetracker, tracking tracking gps, support english german, config, tracking device, tracking tool gps, tracking tool, set configuration, german support, gps windows, tracking gps design, tracking gps gprs server software, config tool, hardware tracking gps gprs, tracking gps mobile phone realtime google maps, tracking pixel tool, commands

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Potsdam, Germany

ID dự án: #1029456

1 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

muhammadyasir01

check my PM.

$600 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0