Đã Đóng

Dot Net developer required to integrate Payout payment gateway

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹18000 cho công việc này

zZeyad2001

Hi, I am a C/C++, C#, Java, Python, Node.js, Game Developer, Web Developer, and Ethical Hacker with more than 5 years of experience in Visual Studio, Visual Studio Code, Windows Forms Applications, Dot Net Framework, H Thêm

₹18000 INR trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
3.1