Đã Đóng

In house project

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1100 cho công việc này

Bigmarol

hi, I'm a professional Linux sysadmin, I can help you to configure what you want, contact me for any further information about that job. Claudio.

₹1100 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0