Đã Đóng

Local Job IT Techniker für Rollout in Germany

1 freelancer đang chào giá trung bình €100 cho công việc này

talhamq

I have experience in deploying and maintaining of: Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services,Microsoft AZURE, Google Cloud (GCP). Server Operating Systems: Windows Server 2003-to-2012R2, Windows Server 20 Thêm

€100 EUR / giờ
(3 Nhận xét)
2.7