Đang Thực Hiện

Output text to .xls field from custom software

Only for gaffapi

I need to export generated text from custom software into a .xls format in one field (column). It has to be done with the assumption that the user does not have MS excel.

Kĩ năng: Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: it field, output text xls, text xls online, custom fields project xls, text xls, freeware text xls, text field xls generated, windows command output xls, xls, text format, export from excel, custom field, column text, excel text column, export text, user text, excel xls, output software, text software, need custom excel

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Champaign, United States

ID dự án: #41483

Được trao cho:

gaffapi

hi! here am i ;)

$30 USD trong 1 ngày
(30 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer chào giá trung bình$37 cho công việc này

momleetech

We can do it.

$50 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.5
neethe

can be done, pls check PMB details.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0