Đã Hủy

Question!

Hi,

I have a movie and it's subtitles file (.srt) file.

how can i see subtitles while watching movie?

Thank you

Kĩ năng: Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: thank file, windows file, movie subtitles, windows movie

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Yogotoma, Anguilla

ID dự án: #11012

4 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

a2zdesigners

please check Private message. regards, vamsi.

$20 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
illusion

Please view PMB. Thank-you!

$20 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
thakralmk

We are in this field for last 5 years. We can help you out.

$20 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
DevinKell

[login to view URL] will play srt files with the movie. No need for payment on this one.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0