Đang Thực Hiện

New Miniature Microcontroller-Based Circuit

Được trao cho:

ishtiak146

hey, let us start

$250 USD trong 7 ngày
(8 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

reallifetech

Dear Sir, We are Reserach and Development company whose working area are : -Digital Motor Control -Analog Design -Electronic Design -Power Electronics -PCB design -Embedded system -Matlab -Simulation of ha Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(14 Nhận xét)
4.4