Đang Thực Hiện

problems in spread spectrum

i need some one to solve these 4 problems and send the answers to me withing 12 hours ,

Kỹ năng: Điện tử, Kĩ thuật, Vi điều khiển, Không dây

Xem thêm: spread, need solve project usd, need send bulk mail, need send 100000 emails, send report hours access, need send millions emails

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) colorado springs, United States

Mã Dự Án: #1056094

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

WaqasFast

Hi I am ready to do this project for you. Thanks for remembering me

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4