Đã Đóng

Setting up Automatic Identification System (AIS)

Looking for consultant with very good knowledge of Automatic Identification System (ais) who has the ability of identifying specific AIS modems and ground based sensors that can be setup to work together to monitor ground-based changes.

Kĩ năng: GPS, Viễn thám, Kĩ thuật viễn thông, Không dây

Xem nhiều hơn: sensors, gps system, automatic, AIS, automatic system, knowledge work system, mcktee, knowledge based system, modems, wireless monitor, wireless sensors, dell vostro system setup, rhel system setup, design bus status identification system, plesk automatic setup creation pmb, sql server 2005 setup automatic backup, aspnet customer setup system, setting system date, setup automatic daily backup mssql database, automatic voting system, setup project operating system

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Gatineau, Canada

ID dự án: #1703504

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

rigo83cu

Dear employer, I am interested on your project. I have sperience on alarm systems, Automatic Systems, Radio and Telecommunications. I need more details. Best Regards,

$300 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0