Đã Hủy

forward lock drm for some ringtones

i have a few ringtones i need someone to add forwardlock DRM to the original files

it is a 10 minute job if that and am hoping that the bidding will reflect that

please get back ASAP

Kĩ năng: Không dây

Xem nhiều hơn: add drm forward lock ringtones, forward lock drm ringtone, get wireless, add drm forward lock, forward locking ringtones, forward lock ringtones, LOCK, forward, DRM, add wireless, drm forward lock, drm lock, forward lock, bidding job, ringtones

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) reading, United Kingdom

ID dự án: #16194

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

shivabuzz

This can be done. Let us know when and how we could help you up

$100 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0