Đang Thực Hiện

project for Rupam Vagasiya

project for Rupam Vagasiya

Kỹ năng: Không dây

Xem thêm: vagasiya, rupam, vedantaberi, wireless project, project english, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) kolkota, India

Mã Dự Án: #1025443

Đã trao cho:

rupampatel2006

Hi, I'm ready to do project.

$100 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

matlabacademy

What is the project all about?

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0