spa lourdes

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD

Mô Tả Dự Án

I need an exact duplicate and layout and functionality of this website.

[url removed, login to view]

I need you to use the WIX platform I paid for and choose a template and then make it look the same.

All I want to have to do is switch out titles, pics, content, links.

Everything else should function the same as the site I sent you.

You can put in stock images for now in place as I just need all the foundational work completed to look and function the same.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online