Đã đóng

spa lourdes

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $30 - $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Mô tả dự án

I need an exact duplicate and layout and functionality of this website.

[url removed, login to view]

I need you to use the WIX platform I paid for and choose a template and then make it look the same.

All I want to have to do is switch out titles, pics, content, links.

Everything else should function the same as the site I sent you.

You can put in stock images for now in place as I just need all the foundational work completed to look and function the same.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online