Thiết kế website FOREX trên nền Wix theo mẫu có sẵn / Design a Wix-based FOREX website following a sample

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chỉ cần bắt trước "y chang" theo website mẫu, để từ đó chúng tôi tự chỉnh sửa phát triển riêng về sau

Website mẫu:

[login to view URL]

===============================

Just design exactly the same as the sample website, that we can edit and develop for our own later

Sample website:

[login to view URL]

Wix Trading

ID dự án: #32088643

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$150 cho công việc này

Zahi9

Hi, *LOW PRICE, 100% Satisfaction / 24-7 Exclusive Support.** ~ GET WOW ~ CHAT NOW I'm an expert in WIX, WORDPRESS. I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. Un Thêm

$150 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0