Đã hoàn thành

woocomerce integrate [url removed, login to view] booking system dinamicly depending on calendar will change price

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fayjur với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I have downloaded this plugin: [url removed, login to view]

I need somebody with experience so can integrate this so will dinamicly do:

- will add calendar to product

- availability of product depeding on calendar and selected day

- price will change depending on calendar selection

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online